Rejestracja na VII Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich dobiegła końca. W tym roku zostały pobite wszelkie rekordy prędkości wysyłania zgłoszeń. Przyszedł czas by podzielić się listą drużyn, które wezmą udział w tym wydarzeniu.

 • • Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” w Warszawie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  „Raszyńska” w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
 • III Liceum  Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 • Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” w Gdańsku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
 • III Liceum Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Wieluniu
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
 • IV Liceum Ogólnokształcące w im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego  w Gdańsku
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Modrzejewskiej i Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
 • Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
 • Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 • Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu
 • Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 • CLXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika  w Tarnowie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Proszę pamiętać, że warunkiem wzięcia udziału jest wniesienie opłaty na podstawie wysłanej drogą mailową do wszystkich zakwalifikowanych szkół faktury. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w regulaminie, który został zamieszczony w poprzednim poście na tej stronie. W przypadku nie opłacenia uczestnictwa bądź rezygnacji, udział wziąć będą mogły szkoły z tzw. listy rezerwowej, która prezentuje się następująco (wg. kolejności zgłoszeń):

 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tarnowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku
 • Gdańskie Liceum Autonomiczne
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu

W sytuacji braku chęci wzięcia udziału przez drużyny z listy rezerwowej, zostanie udzielona taka możliwość drugim drużynom zgłoszonym przez licea (również według kolejności nadsyłania zgłoszeń). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zostanie wysłana wiadomość bezpośrednio do szkoły.