Szanowni Państwo!
Szanowne Debatantki, Szanowni Debatanci!

Z uwagi na dalsze utrzymywanie się stanu, który uniemożliwia przeprowadzenie Mistrzostw informujemy, że na chwilę obecną przeprowadzenie VIII edycji turnieju przewidujemy na kolejny rok szkolny. Pierwszych informacji dotyczących planowanego terminu odbycia się Mistrzostw, mogą się Państwo spodziewać nie prędzej niż na początku września 2020 roku.

Powyższe determinowane jest brakiem możliwości przekazania Państwu jakichkolwiek wiążących informacji, do czasu uzyskania przez organizatora precyzyjnych komunikatów, powstałych na szczeblu rządowym.

Niezależnie od powyższego informujemy, że jako organizator, na bieżąco analizujemy całą sytuację pod kątem regulaminowym, celem ustalenia konieczności dostosowania jego zapisów do szczególnej sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy.

Organizatorzy